وبسایت حمیدرضا لاچین - فعال در حوزه‌ی منابع انسانی، رهبری و توسعه فردی

رویای من ساختن یک فرهنگ کاری مبتنی بر به‌زیستی هست. فرهنگی که در اون سلامت جسمانی، روانی، روحانی و عاطفی انسان‌ها مقدم بر هر اولویت دیگه‌ای تو محیط کاره و کار، منبعی برای بهبود کیفیت زندگیه.

وبسایت حمیدرضا لاچین - فعال در حوزه‌ی منابع انسانی، رهبری و توسعه فردی

رویای من ساختن یک فرهنگ کاری مبتنی بر به‌زیستی هست. فرهنگی که در اون سلامت جسمانی، روانی، روحانی و عاطفی انسان‌ها مقدم بر هر اولویت دیگه‌ای تو محیط کاره و کار، منبعی برای بهبود کیفیت زندگیه.

وبسایت حمیدرضا لاچین - فعال در حوزه‌ی منابع انسانی، رهبری و توسعه فردی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توسعه رهبری» ثبت شده است

۱۱
آذر

جان مکسول در کتاب برجسته خود به نام 5 مرحله رهبری، مراحل بلوغ و رشد در رهبری را به ترتیب زیر تعریف می‌کند:

1- موقعیت: رهبر به نقش و سمت رهبری دست پیدا می‌کند

2- توافق: رهبر روابط مبتنی بر اعتماد و علاقه با اعضای تیم می‌سازد

3- تولید: رهبر تیم را به کسب دستاورد و موفقیت می‌رساند

4- توسعه دیگران: رهبر به تربیت نسل بعد رهبران مشغول می‌شود

5- اوج: رهبر سازمان و جانشینان توانمند تربیت کرده و خود نقش مربی‌گری ایفا می‌کند.

اکثر رهبران وقتی به موقعیت رهبری دست پیدا می‌کنند، این فرض اشتباه را دارند که این انتهای پیشرفت شغلیست و می‌توانند با ادامه نوع بودن و عملکرد قبلی خود در این مسیر شغلی نیز موفق شوند. رهبران حقیقی می‌دانند که رهبری سفریست طولانی که با کسب موقعیت شروع شده و در ادامه با سرمایه‌گذاری روی روابط، بهره‌وری و رشد افراد معنا و تکامل پیدا می‌کند.

ویدئو زیر از سایمون سینک، توضیحات خوبی درباره این 5 مرحله می‌ده:

https://www.linkedin.com/posts/simon-sinek_theres-no-such-thing-as-soft-skills-activity-6848472066862137344-iezQ


  • حمیدرضا لاچین
۲۹
شهریور

We had a wonderful leadership workshop this week at our beautiful building, Rooze Aval.

Thanks Majid Kianpour for making us familiar with THE LEADERSHIP CHALLENGE model and what behaviors are expected from a good leader.

In Alibaba Travels Co., we believe that the better world start with better leaders. So we are playing our part and trying our best to develop better leaders.

 

#theleadershipchallnege #leadership #betterleader #alibaba #leadershipdevelopment #roozeaval

  • حمیدرضا لاچین
۲۹
شهریور

In Alibaba Travels Co. we are investing in developing appropriate behaviors in our leadership team. To do so, We've been training more than 100 of our staff in last month on business leadership concept, specially TLC. The Leadership Challenge is known as one of the most valid and famous leadership models.

 In attached presentation I went through the following topics:

- Why leadership matters?

- Leadership development levels

- Who is a leader?

- What is TLC?

- Who is an exemplary leader?

- 30 expected leader's behaviors

 

https://www.slideshare.net/HamidrezaLachin/the-leadership-challenge-174207558

 

#leadership #leadershipdevelopment #leadershipchallenge #tlc #leader #exemplaryleader #visionaryleader# #betterleader

  • حمیدرضا لاچین