وبسایت حمیدرضا لاچین - مهندس صنایع، کارشناس منابع انسانی و مدرس زبان انگلیسی

در این وبسایت فعالیت ها، تجارب و یادگیری های دانشجویی و حرفه ای، مطالب علمی، سفرنامه ها و طبیعت گردی هایم را به اشتراک می گذارم

وبسایت حمیدرضا لاچین - مهندس صنایع، کارشناس منابع انسانی و مدرس زبان انگلیسی

در این وبسایت فعالیت ها، تجارب و یادگیری های دانشجویی و حرفه ای، مطالب علمی، سفرنامه ها و طبیعت گردی هایم را به اشتراک می گذارم

وبسایت حمیدرضا لاچین - مهندس صنایع، کارشناس منابع انسانی و مدرس زبان انگلیسی

به نام خدا

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 

من به دنبال موفقیت معنادار در زندگی هستم. برای شروع، چهارچوبی برای خود طراحی کردم تا به درک عمیقتری از معنای موفقیت معنادار برسم. خودم را یک سازمان در نظر گرفته و برنامه ریزی استراتژیک انجام دادم. در نتیجه توانستم برای خود بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش های کلیدی تدوین نمایم:

Ø     بیانیه ماموریت: کمک به هم نوع هایم برای کشف خود و دستیابی به بهترین عملکردشان

Ø  بیانیه چشم انداز: زندگی در جامعه ای که اعضای آن همدیگر را دوست دارند، از یکدیگر محافظت می کنند و برای رشد همدیگر تلاش می نمایند.

Ø     ارزش های کلیدی: همدلی | مسئولیت اجتماعی | تعهد | صداقت  |خلاقیت

در مرحله بعد دریافتم بهترین مسیر استراتژیک برای دستیابی به چشم انداز و تحقق ماموریت خود انتخاب منابع انسانی به عنوان مسیر شغلی ام می باشد. من یک فرد علاقه مند به حوزه منابع انسانی هستم که همواره به دنبال فرصت برای توسعه مهارت های خود در حوزه منابع انسانی و ایجاد اثر متمایز هستم.

من ارزش هایی مانند کار تیمی، یادگیری مستمر، تعهد و سخت کوشی، همدلی، خلاقیت و نوآوری را آموخته ام. قویا معتقدم که این مهارت ها در کنار تجربه های آکادمیک و حرفه ای، من را به خوبی برای حل مسائل واقعی آماده کرده است.


بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش های کلیدی: